تبلیغات
رایش چهارم - صادق هدایت و ملیگرایی

صادق هدایت و ملیگرایی

تاریخ:یکشنبه 22 اردیبهشت 1392-04:12 ب.ظ

صادق هدایت که بود؟

صادق هدایت (متولد: ۲۸ بهمن ۱۲۸۱ برابر با ۱۷ فوریه ۱۹۰۳ در تهران، مرگ: (خودکشی با گاز) ۱۹ فروردین ۱۳۳۰ برابر با ۹ آوریل ۱۹۵۱ در آپارتمان اجاره‌ای مکرر، خیابان شامپیونه، پاریس) نویسنده، مترجم و روشنفکر ایرانی است.

هدایت از پیشگامان داستان‌نویسی نوین ایران و روشنفکری برجسته بود. بسیاری از محققان، رمانِ «بوف کور» او را، مشهورترین و درخشان‌ترین اثر ادبیات داستانی معاصر ایران دانسته‌اند. [۲] هرچند شهرت عام هدایت نویسندگی است، اما آثاری از نویسندگانی بزرگ را نظیر ژان پل سارتر، فرانتس کافکا و آنتون چخوف نیز ترجمه کرده‌است. حجم آثار و مقالات نوشته شده دربارهٔ نوشته‌ها، نوع زندگی و خودکشی صادق هدایت بیان‌گر تأثیر ژرف او بر جریان روشنفکری ایران است.

صادق هدایت در ۱۹ فروردین سال ۱۳۳۰ در پاریس خودکشی کرد. آرامگاه وی در گورستان پرلاشز، قطعه ۸۵، در پاریس واقع است.

                                        
آخرین عکس صادق هدایت،۱۳۲۹(صادق هدایت این عکس را برای تمام خویشاوندان خود فرستاد.)[

هدایت نه‌ غربی‌ بود و نه‌ پتانسیل‌ غربی‌ شدن‌ محض‌  را داشت و نه‌ مسلمان بود و نه وارد دینی شد او یک ملیگرا بود

هدایت‌ تحت‌ تأثیر آرای‌ شرق‌شناسان‌ غرب‌ را اصل‌ و حق‌ می‌داند و شرق‌ را انحراف‌ از مسیر حقیقی‌ تاریخ‌ و عارضه‌ کودنی‌ و بلاهت‌ در تاریخ‌ بشر می‌شناسد. در مقطعی‌ از تاریخ، غرب، شرق‌ را ابژه‌ یک‌ رشته‌ خاص‌ پژوهش‌ قرار داد و با این‌ شناخت‌ ابژکتیو درواقع‌ شرق‌ را در تملک‌ و تصرف‌ قدرت‌ خود می‌دانست‌ و می‌داند. از اینرو در نگاه‌ او شرقی‌ یعنی‌ موجود بی‌خرد و.... در مقطع‌ مورد نظر و حتی‌ چیزی‌ حدود نیم‌ قرن‌ قبل‌تر از آن‌ روشنفکران‌ ما با الهام‌ از آزادی‌ مشرق‌شناسی‌ به‌ تاریخ‌ و مردم‌ خود نگریستند. آنها اینک‌ در تاریخ‌ غرب‌ سهیم‌ شده‌ بودند، لذا همان‌ رسالت‌ غربی‌ها را بعهده‌ گرفته‌ بودند. تحت‌ تأثیر همین‌ آرا و بخصوص‌ تاریخ‌ و فلسفه‌ غرب‌ معاصر بود که‌ روشنفکران‌ ما به‌ تحلیل‌ تاریخ‌ و تمدن‌ خود و بخصوص‌ وضعیت‌ وخیم‌ خویش‌ نشستند. این‌ احساس‌ حقارت‌ منجر به‌ آن‌ شد که‌ آنان‌ خود را با توسل‌ به‌ گذشته‌ - که‌ عمدتاً‌ وهمی‌ و خیالی‌ بود - اثبات‌ نمایند. بزرگ‌ علوی‌ رویکرد باستان‌گرایانه‌ این‌ دوره‌ را به‌ احساس‌ حقارت‌ ایرانی‌ در مواجهه‌ با غرب‌ مربوط‌ می‌داند:

«البته‌ این‌ نوع‌ تفکر شما در آن‌ دوران‌ در مجموع‌ جامعه‌ روشنفکری‌ ایرانی‌ وجود داشت. یکی‌ از این‌ نمونه‌ها خود "کاظم‌زاده‌ ایرانشهر" است. تمام‌ مدت‌ به‌ ایران‌ باستان‌ تکیه‌ می‌کند و درواقع‌ تحقیری‌ که‌ از جانب‌ جامعه‌ اروپایی‌ احساس‌ می‌شد در تقابل‌ با آن‌ به‌ نوعی‌ گذشته‌گرایی‌ کشیده‌ می‌شدند و تمجید از ایران‌ باستان‌ شکلی‌ از آن‌ بود.»

او در مورد چنین‌ رویکردی‌ در صادق‌ هدایت‌ می‌گوید:

«صادق‌ هدایت‌ من‌ را وادار کرد تا "حماسه‌ ملی‌ ایران" نوشته‌ نولدکه‌ را از آلمانی‌ به‌ فارسی‌ ترجمه‌ کنم.»

هدایت‌ همچون‌ اسلاف‌ خود بویژه‌ میرزا فتحعلی‌ آخوندزاده‌ از دِئیسم‌ به‌ الحاد تمام‌ عیار سرمی‌زند و خدا را در «افسانه‌ آفرینش» زیر سؤ‌ال‌ می‌برد. این‌ بخش‌ را با فرازی‌ از بوف‌ کور که‌ از مشهورترین‌ آثار اوست‌ و نقادی‌ فراوانی‌ به‌ آن‌ وارد شده‌ است‌ به‌پایان‌ می‌بریم:

«... ولی‌ هیچوقت‌ نه‌ مسجد و نه‌ صدای‌ اذان‌ و نه‌ وضو «اخ‌ و تف» انداختن‌ و دولا و راست‌ شدن‌ در مقابل‌ یک‌ قادر متعال‌ و صاحب‌ اختیار مطلق‌ که‌ باید تنها به‌ زبان‌ عربی‌ با او اختلاط‌ کرد، در من‌ تأثیر نداشته‌ است.»

او نه مسلمان بوده و نه وارد دین دیگری شد.هدایت از دین چنین‌ می‌گوید:

«دین‌ عبارتست‌ از مجموع‌ احکام‌ جبری‌ و تکلیفاتی‌ که‌ اطاعت‌ آن‌ بی‌چون‌ و چرا بر همه‌ واجب‌ است‌ و در مبادی‌ آن‌ ذره‌ای‌ شک‌ و شبهه‌ نمی‌شود بخود راه‌ داد و یکدسته‌ نگاهبان‌ از آن‌ احکام‌ استفاده‌ کرده‌ مردم‌ عوام‌ را اسباب‌ دست‌ خودشان‌ می‌نمایند.»

. هدایت‌ از شاعرانی‌ همچون‌ رودکی، فردوسی، مولانا، حافظ‌ و خیام‌ به‌ نیکی‌ یاد می‌کند. ولی‌ بیش‌ از همه‌ به‌ خیام‌ علاقمند است. قبلاً‌ میرزا فتحعلی‌ آخوندزاده‌ بنا به‌ اقتضائات‌ فکری‌ و آرای‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ خود در عرصه‌ ادب‌ و شعر رسالاتی‌ نوشت‌ و در آن‌ به‌ موازات‌ مشرب‌ فکری‌ خود در باب‌ تغییر سنت‌های‌ حاکم‌ به‌ شالوده‌ شکنی‌ فضای‌ ادبی‌ رایج‌ در ایران‌ و زمینه‌سازی‌ برای‌ طرح‌ نو ادب‌ ایرانی‌ پرداخت. گرچه‌ آخوندزاده‌ شاعر نبود ولی‌ او نیز همچون‌ ملکم‌خان‌ سنت‌ شعری‌ هزار ساله‌ ایران‌ را زیر سؤ‌ال‌ برد و اشعار امثال‌ قاآنی‌ را به‌ نقد کشید و آن‌ها را مملو از اغراقات‌ و مبالغات‌ و قافیه‌پردازی‌ و عبارات‌ مغلق‌ و تملقات‌ بی‌اندازه‌ و الفاظ‌ بی‌معنی‌ و تشبیهات‌ غیرطبیعی‌ دانست. ولی‌ ناگزیر برای‌ توجیه‌ افکار ملی‌گرایانه‌ خود از شاهنامه‌ فردوسی‌ تمجید گفت‌ و آنرا مشحون‌ از حسن‌ الفاظ‌ و حسن‌ معنای‌ مضمون‌ دانست.

او بیش‌ از همه‌ به‌ خیام‌ علاقمند است. وصف‌ خیام‌ از سوی‌ هدایت، توصیف‌ خود اوست. حالات‌ و روحیات‌ فردی‌ نا امید و دم‌ غنیمتی، شکاک،دهری‌ و... همانگونه‌ که‌ اعتقاد برآنست‌ که‌ بوف‌ کور نیز خود اوست. هدایت‌ بی‌اعتنا به‌ فلسفه‌ و اخلاق‌ و اشعار خیام‌ صرفاً‌ از چند رباعی‌ او مصادره‌ به‌ مطلوب‌ کرده‌ و تأویلی‌ اینگونه‌ نموده‌ است. هدایت‌ با الگو و سند قراردادن‌ چهارده‌ رباعی‌ که‌ برای‌ او مسلم‌ شده‌ است‌ از خیام‌ می‌باشد به‌ تفسیر اشعار او پرداخته‌ است

لاقه‌ هدایت‌ به‌ خیام‌ می‌تواند بیشتر ناشی‌ از پرداختن‌ او به‌ موضوع‌ ایران‌ باشد.

«شاید بتوانیم‌ خیام‌ را از جمله‌ افراد ضد عرب‌ مانند: ابن‌ مقفع، به‌ آفرید، ابومسلم، بابک‌ و خیلی‌ دیگر که‌ اسم‌ و آثارشان‌ را از بین‌ برده‌اند بدانیم. خیام‌ با لحن‌ تأسف‌ انگیزی‌ اشاره‌ به‌ پادشاهان‌ پیشین‌ ایران‌ می‌کند. ممکن‌ است‌ از خواندن‌ شاهنامه‌ فردوسی‌ این‌ تأثیر در او پیدا شده‌ و در ترانه‌های‌ خودش‌ پیوسته‌ فروشکوه‌ و بزرگی‌ پایمان‌ شده‌ آنان‌ را گوشزد می‌نماید که‌ با خاک‌ یکسان‌ شده‌اند و در کاخ‌های‌ ویران‌ آنها روباه‌ لانه‌ کرده‌ و جغد آشیانه‌ نموده، قهقه‌های‌ عصبانی‌ او کنایات‌ و اشاراتی‌ که‌ به‌ ایران‌ گذشته‌ می‌نماید. پیداست‌ که‌ از ته‌ قلب‌ از راهزنان‌ عرب‌ و افکار پست‌ آنها متنفر است‌ و سمپاتی‌ او بطرف‌ ایرانی‌ می‌رود که‌ در دهن‌ این‌ اژدهای‌ هفتاد سر غرق‌ شده‌ بوده‌ و با تشنج‌ دست‌ و پا می‌زده.»

خیام  منتسب‌ ‌ شورش‌ روح‌ آریایی‌ علیه‌ اعتقادات‌ سامی‌ است.

هدایت‌ در لابلای‌ آثار خود به‌ شکوه‌ و عظمت‌ ایران‌ و مقام‌ و منزلت‌ آثار فرهنگی‌ و هنری‌ این‌ مملکت‌ پرداخته‌ و از هیچ‌چیز چشم‌ نمی‌پوشد. از بی‌آلایشی‌ مردم، انسانهای‌ زحمتکش،... او در اصفهان‌ نصف‌ جهان‌ از عدم‌ توجه‌ و غفلت‌ ایرانیان‌ از مواریث‌ و گنجینه‌های‌ شایگان‌ خود گله‌ می‌کند. در عین‌ حال‌ از کسانیکه‌ فریب‌ کارانه‌ داعیه‌ میهن‌پرستی‌ دارند شکوه‌ سر می‌دهد. او در داستان‌ میهن‌پرست‌ این‌ رویه‌ را به‌ باد انتقاد می‌گیرد. هدایت‌ در 1309 ه' . ش‌ «پروین‌ دخت‌ ساسان» را در همین‌ راستا می‌نویسد نمایشنامه‌ای‌ که‌ در آن‌ دختری‌ را ترسیم‌ می‌نماید که‌ پس‌ از تسخیر شهر «راغا» - ری‌ کنونی‌ - در سال‌ 22 هجری‌ به‌دست‌ مسلمانان‌ اسیر می‌شود. سربازان، او را در ازای‌ سکه‌ به‌ فرمانده‌ عرب‌ می‌دهند. چون‌ زیبا بوده‌ فرمانده‌ می‌خواهد او را مسلمان‌ و سپس‌ به‌ عقد خود در آورد. او زیر بار اسلام‌ نمی‌رود و.... در همان‌ سال‌های‌ ابتدایی‌ شکل‌گیری‌ گروه‌ ربعه‌ کتاب‌ «اینران» در 1310 ش‌ نوشته‌ شد. و در آن‌ بزرگ‌ علوی‌ «دیو» را درباره‌ هجوم‌ اعراب‌ به‌ ایران‌ نوشت. هدایت‌ «سایه‌ مغول» را نوشت‌ و شهین‌ پرتو نیز در مورد بحران‌ دیگر ایرانی‌ داستان‌ حمله‌ اسکندر به‌ ایران‌ با عنوان‌ «شب‌ بد مستی» نگاشت‌ همچنین‌ بزرگ‌ علوی‌ کتاب‌ «بادسام» را منتشر کرد و در آن‌ به‌ ستایش‌ ایران‌ باستان‌ پرداخت. مجتبی‌ مینوی‌ نیز در 1311 ش‌ نامه‌ تنسر را منتشر کرد و نوروزنامه‌ را انتشار داد. و به‌ نشر «اسناد شهر بارسها» پرداخت. حس‌ نوجوی‌ این‌ جریان‌ در پی‌ تلفیقی‌ از فرهنگ‌ و ادب‌ کهن‌ ایرانی‌ با مضامین‌ اروپایی‌ بود.

هدایت‌ در داستان‌ «آتش‌پرست» از شکوه‌ دین‌ زرتشت‌ می‌گوید. داستان‌ «تخت‌ ابونصر» نیز در همین‌ امتداد قرار می‌گیرد. او احساسات‌ ناسیونالیستی‌ خود را در قالب‌ نمایشنامه‌ بروز داد و سپس‌ به‌ تحقیق‌ در زمینه‌ متون‌ کهن‌ ایرانی‌ پرداخت. آخرین‌ نمایشنامه‌ او، «مازیار» منتشره‌ در سال‌ 1312 ش‌ است‌ که‌ در آن‌ شجاعت‌ ایرانی‌ و جان‌ فشانی‌ او را در قبال‌ یورش‌ بیگانه‌ می‌ستاید. و در مقابل‌ با کلمات‌ مستهجن‌ از زبان‌ مازیار بر اعراب‌ می‌تازد و آنها را موش‌ خوار و خائن‌ و پست‌ می‌شمرد. «اصفهان‌ نصف‌ جهان»، «تاریکخانه»، «سایه‌ مغول» و «گجسته‌ دژ» نیز در همین‌ راستا قرار می‌گیرد. اما از همه‌ مهمتر ترجمه‌ متون‌ پهلوی‌ از سوی‌ او به‌ فارسی‌ است. «زند و هومن‌ پسن»، «اردشیر پایگان»، «گزارش‌ کمان‌ شکن»، «گجسته‌ ابالیش»، «شهرستان‌های‌ ایرانشهر»، «یادگار جاماسب»، «آمدن‌ شاه‌ بهرام‌ و رجاوند» نمونه‌های‌ این‌ تلاش‌ است.

هدایت‌ در سال‌ 1316 ش‌ به‌ همراه‌ دکتر شهین‌ پرتو عازم‌ هند شد. دکتر شهین‌ پرتو - شیرازپور پرتو - در آن‌ زمان‌ کارمند کنسولگری‌ ایران‌ در بمبئی‌ بود. هدایت‌ در آنجا از درس‌ محقق‌ پهلوی‌شناس‌ پارسی، انکلساریا استفاده‌ و به‌ آموزش‌ زبان‌ پهلوی‌ اقدام‌ کرد. هدایت‌ در بمئی‌ به‌ سال‌ 1316 ش‌ در مقدمه‌ای‌ بر ترجمه‌ کارنامه‌ اردشیر بابکان، یکی‌ از متون‌ کهن‌ پهلوی‌ ایران‌ باستان‌ از بهرام‌ گور تهمورس‌ انکلساریا که‌ علاوه‌بر اجازه‌ از اقتباس‌ از متن‌ او در ترجمه‌ متن‌های‌ پهلوی‌ کمک‌ و راهنمایی‌ داده‌ است‌ تشکر کرد. هدایت‌ در نامه‌ای‌ به‌ مجتبی‌ مینوی‌ علت‌ سفر خود را به‌ هند اینگونه‌ شرح‌ می‌دهد:

«بالاخره‌ با کمال‌ یاس‌ در کنج‌ اداره‌ ساختمان‌ به‌ قتل‌ عام‌ روزهایم‌ ادامه‌ دادم‌ تا این‌که‌ دری‌ به‌ تخته‌ خورد و دکتر پرتو به‌عنوان‌ مرخصی‌ به‌ ایران‌ آمد. از دهنش‌ در رفت‌ گفت‌ آمدم‌ تو را با خودم‌ ببرم. کور از خدا چه‌ می‌خواهد: دو چشم‌ بینا. دیگر ولش نکردم، از فردا صبح‌ تمام‌ انرژی‌ها و دروغ‌ها و پرُرویی‌های‌ ممکنه‌ و تملق‌های‌ متصوره‌ را اسلحه‌ خودم‌ قرار دادم، به‌ زور تلفن‌ و به‌ ضرب‌ توصیه‌ به‌عنوان‌ متخصص‌ برای‌ تنظیم‌Didogue فیلم‌ فارسی‌ برقی‌ پاسپورت‌ گرفتم.»(35)

از آنچه‌ که‌ ذکر آن‌ رفت‌ چنین‌ بر می‌آید که‌ دینشاه‌ - دینشاه‌ جی‌ جی‌ باهای‌ ایرانی‌ و رئیس‌ انجمن‌ زرتشتیان‌ ایرانی‌ در بمبئی‌ - و جریان‌ پارسیان‌ هند بعنوان‌ یکی‌ از کانونهای‌ مهم‌ ترویج‌ ناسیونالیسم‌ ایرانی‌ در آن‌ مقطع‌ تاریخی، هدایت‌ را از قبل‌ شناسائی‌ کرده‌ و چنین‌ تشخیص‌ داده‌اند که‌ او در راستای‌ همکاری‌ با نوع‌ فعالیت‌های‌ آنها که‌ در آن‌ عصر در اوج‌ خود بود قابلیت‌ دارد. کما اینکه‌ افراد دیگری‌ نظیر پورداوود نیز به‌ دعوت‌ دینشاه‌ بدهند مسافرت‌ کردند. ذبیح‌ بهروز و محمد مقدم‌ هم‌ در بمبئی‌ بودند که‌ هدایت‌ به‌ آنها متصل‌ شد. در شعرهای‌ عارف‌ قزوینی‌ شاعر ناسیونالیست‌ و موسیقیدان‌ مدرنیست‌ نیز در زرتشتی‌گری‌ بخوبی‌ دیده‌ می‌شود. او نیز به‌ همین‌ دلیل‌ به‌ هند دعوت‌ شد. اتفاقاً‌ هدایت‌ نیز که‌ حداقل‌ به‌ لحاظ‌ روحی‌ در ایران‌ آرامش‌ نداشت‌ به‌ این‌ دعوت‌ پاسخ‌ مثبت‌ می‌دهد. آنگونه‌ که‌ در نامه‌ فوق‌ به‌ ذکر حال‌ خود اشاره‌ای‌ می‌کند و از حال‌ و روز خویش‌ شکوه‌ سر می‌دهد. بر می‌آید که‌ ورود او به‌ این‌ ورطه‌ هیچ‌ ذوقی‌ در او ایجاد نکرده‌ و هیچ‌ منفعتی‌ در بر نداشته‌ است. و به‌ همین‌ دلیل‌ است‌ که‌ او به‌ حال‌ سایر روشنفکرانی‌ که‌ در خدمت‌ وزارت‌ معارف‌ و دولت‌ بودند غبطه‌ می‌خورد.

«... پیش‌ خودت‌ می‌گی‌ فلانی‌ دنبال... پارسی‌ها موس‌ موس‌ می‌کند ولی‌ با وجود خشکی‌ که‌ با آن‌ها رفتار کرده‌ام‌ و با وجود شهرت‌ بدی‌ که‌ در ایران‌ دارند خدا پدرشان‌ را بیامرزد باز تنها ملتی‌ که‌ یک‌ خرده‌ دستک‌ و دمبک‌ به‌ ما گذاشت‌ آن‌ها بودند، در صورتی‌ که‌ ارث‌ پدرم‌ را از آن‌ها طلبکار نبودم.»

هدایت‌ در همان‌ سال‌های‌ اقامت‌ در هند (17 - 1315 ش) داستان‌ زیبایی‌ را با تأثیر از هندونیسم‌ به‌ فرانسه‌ نوشت. او رساله‌ پهلوی‌ «گجسته‌ ابالیش‌ را در سال‌ 1318 ش‌ در تهران‌ انتشار داد. این‌ رساله‌ شامل‌ شرح‌ مباحثه‌ ابالیش‌ زندیق‌ با آذر فرنبغ، پسر فرخزاد مولف‌ کتاب‌ عمده‌ دین‌ کرت، موبد زرتشتی‌ در حضور مأمون‌ خلیفه‌ عباسی‌ است. ابالیش‌ هفت‌ ایراد به‌ زرتشت‌ می‌گیرد و آذر فرنبغ‌ او را مجاب‌ می‌کند و ابالیش‌ شرمسار و سرافکنده‌ از دربار مأمون‌ رانده‌ می‌شود.

ناسیونالیسم‌ این‌ دوره‌ هم‌ در عرصه‌ سیاست‌ و هم‌ فرهنگ‌ حضور چشمگیری‌ دارد. چنین‌ ناسیونالیسمی‌ در قالبی‌ رمانتیک‌ به‌ گذشته‌ واقعی‌ و یا تخیلی‌ - ایران‌ مغرور بود و بیشتر از هر چیز از ادبیات‌ رمانتیک‌ این‌ دوره‌ نیرو و الهام‌ می‌گرفت. در واقع‌ موتور محرک ناسیونالیسم‌ سیاسی‌ این‌ دوره‌ ادبیات‌ رمانتیک‌ گذشته‌گرایی‌ بود که‌ از حیث‌ ماده‌ داخلی‌ و تا حدود زیادی‌ تاریخی‌ و در عین‌ حال‌ مملو از مجعولات‌ و داستان‌سرائی‌ بود که‌ صورتی‌ غربی‌ بر آن‌ پوشیده‌ شده‌ بود و با پوششی‌ نوستالژیک‌ بر احساسات‌ و عواطف‌ ایرانی‌ انگشت‌ می‌گذاشت. از سوی‌ دیگر درون‌زا نبود و ریشه‌ در داخل‌ نداشت. این‌ جریان‌ ضمن‌ شیفتگی‌ به‌ فرهنگ‌ و قدرت‌ غرب‌ از امپریالیسم‌ اروپایی‌ منزجر بود ولی‌ بدلیل‌ همان‌ شیفتگی، رویکردی‌ فرهنگی‌ با مضامین‌ غربی‌ یافت. جمالزاده‌ و هدایت‌ و جمع‌ کثیری‌ از اهل‌ قلم‌ آن‌ دوره‌ رمان‌ را که‌ برآمده‌اند ذات‌ نیست‌انگار غرب‌ است‌ دارد متون‌ متون‌ ادب‌ فارسی‌ کردند و ناسیونالیسم‌ این‌ دوره‌ را بر بستر متون‌ فرهنگی‌ پر رونق‌ ساختند

.

پایان جنگ و یأس و نومیدی

پس از پایان جنگ و پیش‌آمدن مسائل کردستان وآذربایجان هدایت از توده‌ای‌ها هم سرخورده شد و بیش از پیش به شرایط بدبین شد.بدبینی او به شرایط در نامه‌هایی که به جمال‌زاده و شهیدنورایی نوشته‌است، دیده می‌شود.

در سال ۱۳۲۶ به نوشتن توپ مرواری پرداخت اما این اثر تا پس از مرگش به چاپ نرسید. معروف‌ترین نام مستعار او که هم تحت آن منتشر شد هادی صداقت است. در ۱۳۲۷ مقالهٔ «پیام کافکا» به صورت مقدمه‌ای بر کتاب  نوشتهٔ کافکا و ترجمهٔ حسن قائمیان نوشت. در سال ۱۳۲۹ با همکاری حسن قائمیان داستان «مسخ» کافکا را ترجمه کرد و در مجلهٔ سخن انتشار داد. در ۱۲ آذر همان سال با گرفتن گواهی پزشکی (برای اخذ روادید) و فروختن کتابهایش به فرانسه رفت. در طول اقامت در فرانسه سفری به هامبورگ داشت و نیز سعی کرد به لندن برود که موفق نشد. سرانجام در ۱۹ فروردین ۱۳۳۰ در آپارتمان اجاره‌ای‌اش در پاریس با گاز خودکشی کرد. او نخستین نویسنده و ادیب ایرانی محسوب می‌شود که خودکشی کرده‌است. وی چند روز قبل از انتحار بسیاری از داستان‌های چاپ‌نشده‌اش را نابود کرده بود. هدایت را در قبرستان پرلاشز به خاک سپردند. مراسم خاکسپاری‌اش با حضور عده‌ای قلیل از ایرانیان و فرانسویان صورت گرفت.

شرح حال صادق هدایت به قلم خودش

 

من همان قدر از شرح حال خودم شرَم می‌کنم که در مقابل تبلیغات امریکایی مآبانه. آیا دانستن تاریخ تولدم به درد چه کسی می‌خورد؟ اگر برای استخراج زایچه‌ام است، این مطلب فقط باید طرف توجّه خودم باشد. گرچه از شما چه پنهان، بارها از منجّمین مشورت کرده‌ام اما پیش بینی آن‌ها هیچ وقت حقیقت نداشته. اگر برای علاقهٔ خوانندگانست؛ باید اول مراجعه به آراء عمومی آن‌ها کرد چون اگر خودم پیش‌دستی بکنم مثل این است که برای جزئیات احمقانهٔ زندگیم قدر و قیمتی قائل شده باشم بعلاوه خیلی از جزئیات است که همیشه انسان سعی می‌کند از دریچهٔ چشم دیگران خودش را قضاوت بکند و ازین جهت مراجعه به عقیدهٔ خود آن‌ها مناسب تر خواهد بود مثلاً اندازهٔ اندامم را خیاطی که برایم لباس دوخته بهتر می‌داند و پینه‌دوز سر گذر هم بهتر می‌داند که کفش من از کدام طرف ساییده می‌شود. این توضیحات همیشه مرا به یاد بازار چارپایان می‌اندازد که یابوی پیری را در معرض فروش می‌گذارند و برای جلب مشتری به صدای بلند جزئیاتی از سن و خصایل و عیوبش نقل می‌کنند.

 

آرامگاه صادق هدایت در قطعهٔ ۸۵ گورستان پرلاشز، پاریس. (این سنگ مزار توسط خانواده اش در سال ۱۳۴۰ نصب شده‌است.)

 

تأثیر صادق هدایت و کتاب معروف بوف کور در سینما و نویسندگی

چند سینماگر «بوف‌کور» را دست‌مایه آثار سینمایی خود قرار داده‌اند:
رائول روییز در سال ۱۹۸۷ فیلمی بر اساس رمان بوف کور ساخت.


بزرگمهر رفیعا در سال ۱۹۷۳ در آمریکا فیلمی ۹۵ دقیقه‌ای بر پایه رمان بوف کور ساخت و به عنوان پایان‌نامه خود ارایه کرد.


در سال ۱۳۵۳، کیومرث درم‌بخش فیلمی ۵۵ دقیقه‌ای بر پایه این رمان ساخت.
خسرو سینایی در سال ۱۳۸۵ درباره زندگی «صادق هدایت» فیلمی با نام «گفت‌وگو با سایه» ساخت که کم تاثر از «بوف‌کور» نبود


«از خانه شماره ۳۷» عنوان فیلم مستندی است ساخته مشترک سام کلانتری و محسن شهرنازدار که از دیگر آثار سینمایی ساخته شده درباره «هدایت» و آثار او است.


داریوش مهرجویی الگوی خود را برای ساخت فیلم هامون، بوف‌کور می‌داند.
به گفته فرهاد غبرائی مضمون رمان خانواه پاسکوآل دوآرته (کامیلو خوزه سلا) صرف نظر از سبک و سیاق و ساختار، شباهت‌هایی با بوف کور دارد.

شاهین نجفی خواننده ایرانی مقیم المان مرگ صادق هدایت را اینطور توصیف میکند(در اهنگ بامداد که در وصف احمد شاملو خوانده بود)

 "صادق را به جرم خودکشی کشتند"
Visit
شنبه 17 آذر 1397 08:11 ق.ظ
I am really impressed with your writing skills and also with the layout in your blog.

Is that this a paid theme or did you modiffy it your self?
Anywy keep up the excellent quality writing, it is uncommon to
see a nice weblog lke this onne today..
eiendomsmeglere
جمعه 16 آذر 1397 08:46 ب.ظ
Good day! I just wish to offer youu a huge thumjbs up for
your great info you have right here on this post. I aam coming back to
your blog for more soon.
buy cialis online no prescription
جمعه 16 آذر 1397 09:15 ق.ظ

Nicely put, Thank you!
cialis tablets for sale cialis online holland sublingual cialis online brand cialis generic cialis price thailand generic cialis pill online cialis 5 mg funziona cialis 5mg billiger generic cialis pro tadalafil tablets
door hooks
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:48 ب.ظ
Have you ever considered about adding a little bit morre than just your articles?
I mean, what you say is important and everything.
Nevertheless just imagine if yyou addd some great pictures or video
clips to give your posts more, "pop"! Yoour content is excellent but with pics
andd clips, this blog could definitely be one
of the best in its field. Awesomee blog!
Olejek konopny
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:30 ب.ظ
Hmm is anyone else encountering problems with the pictures on this blog loading?

I'm trying to determine if its a problem on my end or if it's the
blog. Any suggestions would be greatly appreciated.
Olej Konopny CBD
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:34 ب.ظ
Hurrah! Finally I got a web site from where I be capable of genuinely get useful facts concerning my study and knowledge.
Cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:08 ب.ظ

You explained that adequately!
cialis pas cher paris can i take cialis and ecstasy weblink price cialis cialis 5 mg funziona cialis usa cost generic cialis pro only best offers 100mg cialis buy cialis online precios cialis peru click here to buy cialis
123movies
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:04 ق.ظ
My spouse and I absolutely love your blog and find almost all of your post's to be just what I'm looking for.
Would you offer guest writers to write content to suit your needs?
I wouldn't mind producing a post or elaborating on some of the subjects you write regarding here.
Again, awesome blog!
buy tadalafil pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:03 ب.ظ

Terrific write ups. Cheers!
cialis canada on line cialis manufacturer coupon cialis great britain compare prices cialis uk we choice cialis uk cialis generic deutschland cialis online cialis authentique suisse cialis daily reviews cialis for sale in europa
buy cialis online safely
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:56 ق.ظ

You said it nicely..
cialis sale online buy cialis uk no prescription cipla cialis online cialis official site cialis savings card cialis 10mg prix pharmaci venta de cialis canada cialis generico cialis 10mg prix pharmaci generic cialis 20mg uk
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 05:44 ب.ظ

You said it very well..
cialis 5mg prix cialis online cialis generika cialis coupons cilas chinese cialis 50 mg non 5 mg cialis generici cialis generico in farmacia estudios de cialis genricos i recommend cialis generico
buy cialis with no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 06:29 ق.ظ

You actually said that really well!
cialis prezzo di mercato we like it safe cheap cialis cialis professional from usa cialis generic tadalafil buy cialis price thailand cialis cipla best buy no prescription cialis cheap we recommend cialis info calis cialis arginine interactio
Buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 06:28 ب.ظ

Amazing a good deal of excellent data!
cialis soft tabs for sale cialis y deporte buy cialis online cheapest cialis 30 day trial coupon sialis generic cialis review uk cialis prezzo al pubblico cialis 5 mg funziona cialis 20 mg cialis ahumada
buy cialis online safely
دوشنبه 12 آذر 1397 06:10 ق.ظ

Seriously loads of valuable information.
click here cialis daily uk cialis cuantos mg hay effetti del cialis cialis herbs buy cialis online cheapest only best offers 100mg cialis miglior cialis generico cialis generika achat cialis en europe try it no rx cialis
Online cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 05:58 ب.ظ

This is nicely expressed. !
generic cialis tadalafil india cialis 100mg cost cialis pas cher paris purchasing cialis on the internet cialis daily dose generic how to purchase cialis on line trusted tabled cialis softabs acquisto online cialis cialis prices in england buy generic cialis
rules of survival hack
یکشنبه 11 آذر 1397 07:15 ق.ظ
you're in point of fact a excellent webmaster. The website loading pace is amazing.
It sort of feels that you're doing any unique trick.

Also, The contents are masterpiece. you've done a magnificent activity
in this matter!
Online cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 05:43 ق.ظ

Reliable forum posts. Many thanks!
ou trouver cialis sur le net cipla cialis online buy cheap cialis in uk deutschland cialis online cialis kaufen we choice free trial of cialis how do cialis pills work tadalafil 5mg achat cialis en itali cialis 5 mg scheda tecnica
child escorts
یکشنبه 11 آذر 1397 05:09 ق.ظ
Appreciate this post. Will try it out.
child escorts
یکشنبه 11 آذر 1397 04:54 ق.ظ
Thanks a bunch foor sharing this with all folks you really know what you're speaking about!
Bookmarked. Please also visit my website =). We could
have a hyperlink trade agreement among us
buy cheap cialis no prescription
شنبه 10 آذر 1397 06:24 ب.ظ

Nicely put. Many thanks!
cialis generico postepay cialis for daily use we choice free trial of cialis we like it cialis soft gel tadalafil tablets generic for cialis cialis sicuro in linea comprar cialis navarr cialis pas cher paris comprar cialis navarr
buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 05:20 ق.ظ

Whoa tons of superb tips.
cialis australia org cialis for daily use tadalafil 20mg cialis prezzo al pubblico cialis official site warnings for cialis cialis coupon venta de cialis canada buying cialis in colombia ou trouver cialis sur le net
Buy generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 06:04 ب.ظ

Kudos, I value this!
cialis savings card 40 mg cialis what if i take cialis super acti low dose cialis blood pressure cialis 20 mg effectiveness opinioni cialis generico cialis tablets australia the best choice cialis woman generic for cialis how to buy cialis online usa
rules of survival hack elitepvpers
جمعه 9 آذر 1397 12:36 ب.ظ
Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon every day.
It's always helpful to read content from other writers and
use a little something from other sites.
rules of survival vip hack pc
جمعه 9 آذر 1397 09:12 ق.ظ
I feel that is among the so much important info for me.
And i'm happy studying your article. But should commentary on few normal issues,
The site style is great, the articles is really nice : D.
Excellent task, cheers
adult cam reviews
جمعه 9 آذر 1397 06:31 ق.ظ
Hello my family member! I wish to say that this article is awesome, great written and come with
almost all significant infos. I'd like to see extra posts like this
.
buy cialis no rx
جمعه 9 آذر 1397 06:18 ق.ظ

This is nicely expressed! .
rx cialis para comprar canadian discount cialis generic for cialis cialis great britain cialis patent expiration cialis venta a domicilio only now cialis for sale in us buy cialis cheap 10 mg get cheap cialis order a sample of cialis
buy cialis germany
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:01 ب.ظ

Many thanks! A good amount of data!

cialis prezzo di mercato cialis preise schweiz cialis generique cialis generique cialis tadalafil cialis rezeptfrei sterreich no prescription cialis cheap purchase once a day cialis how do cialis pills work acheter du cialis a geneve
Cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:14 ق.ظ

Seriously a lot of awesome information!
rezeptfrei cialis apotheke cialis herbs cialis for sale in europa cialis 200 dollar savings card buy cialis online chinese cialis 50 mg link for you cialis price cialis ahumada price cialis best cialis cipla best buy
Buy generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:19 ب.ظ

You actually revealed this fantastically!
rx cialis para comprar canadian cialis tadalafil prix de cialis side effects for cialis chinese cialis 50 mg cialis 20mg prix en pharmacie only now cialis for sale in us cialis generico cialis online deutschland
Online cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:40 ق.ظ

Cheers. Numerous data!

cialis generique 5 mg cialis pharmacie en ligne deutschland cialis online we use it 50 mg cialis dose cipla cialis online cialis mit grapefruitsaft generic cialis soft gels buy cialis online cialis for sale acheter cialis kamagra
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30