تبلیغات
رایش چهارم - PERSIAN GULF

PERSIAN GULF

تاریخ:پنجشنبه 19 اردیبهشت 1392-09:14 ق.ظ

هنوز بلد نبودم بنویسم "ایران" که نقشه‌اش را نشانم دادند.توپ رنگارنگی را برایم خریدند و گفتند:این یعنی همه‌ی دنیا...و میان آن همه‌ی دنیا ، آبی‌هایش را بیشتر نگاه کردم؛ چون هنوز بلد نبودم بنویسم دریا،خلیج ...دنیا را می‌چرخاندم و از تلاقی رنگ‌هایش خنده‌ی کوچکی تمام کودکی‌ام را پر می‌کرد.اما زیر پاهای گربه‌ای خوابیده، آبی همان آبی بود...بزرگتر شدم...یاد گرفته بودم بنویسم ایران...با زبانی که "فارسی" می‌نامیدندش و در پیچ و خم‌های تاریخش می‌بالیدم به واژگانی که بوی پارس می‌داد و این شد تعصب،غرور و غیرت ایرانی من.به من یاد داده‌ بودند که باید روی خیلی چیزها حمیت داشته باشم و یکی از آنها پهنای آبی رنگی بود بر روی کره‌ی کوچک بچگی‌هایم که در جغرافیا"خلیج فارس" می‌‌نامیدیمش.و من هی بزرگ شدم و نام خلیج هم بزرگتر...روزی از پنجره‌ی هواپیما نشانم دادند و گفتند نفس بکش، حتی اگر از پشت شیشه باشد و من به اندازه آن گریه کردم،به اندازه عمق و وسعت خلیجم...هنوز آنقدر بزرگ نشده بودم که بفهمم سیاست می‌تواند روی همه‌ی احساسات کودکانه‌ی من بنشیند و یا پا بگذارد؛ اما می‌فهمیدم که می‌خواهند نام خلیج را از ما بدزدند ودزدی چیز بدیست!نقشه‌ام را در بغل می‌گرفتم تا هیچکس نتواند به آن تعدی کند و به خیالم در دنیا همان یک نقشه بود که من داشتم و خوشحال بودم...

هنوز هم خوشحال هستم و می‌دانم که اگر بخواهند پسوند زیبای فارس را از آبی‌ترین خلیج بدزدند- که نمی‌توانند- باز هم این نفس‌های آبی آب است که در هر دم و بازدم "فارس" را تکرار می‌کند...

 

   قایق پیشرفته امارات درحمله به ابوموسی

                     

 


The Gulf You Are Looking For Is Unavailable           


No Body Of Water By That Name Has Ever Existed       

The Correct Name Is PERSIAN GULF

 
Which Always Has Been    

And Will Always Remain, Persian1


 10اردیبهشت روز شاخاب پارس فرخنده باد
همان گونه که همه می دانید امارات متحده تازی در تکاپو برای تغییر نام شاخاب پارس و تجاوز به ۳ جزیره استراتژیک تنب کوچک و بزرگ و بومسا(ابوموسی نامی تازه از سوی استعمار برای تازی جلوه دادن این جزیره می باشد.نام حقیقی آن بوم(سرزمین)+سا(پسوند مکان)=بومسا است.)است.
عرب هر که باشد به من دشمن است بد اندیش و بد خوی و اهریمن است


Name of Arabian Gulf is ridiculous and artificial         l      

             اسم الخلیج العربی هو المضحك المصطنعة. .

                      "Arabian Gulf !!!"

"
Arabian Gulf" or "Gulf" does not exist in any part of the World.

"Persian Gulf" is an appropriate name for a gulf located in south

of Iran, in Middle East
.
Iranian Culture is an ancient and historical one and nobody can
deny it.
Considering Iranian Culture as ancient and historical culture is
undeniable
.
So, never do replace the name of "Persian Gulf" or "Pars Sea

" with a new and improper title like "Arabian Gulf".

Arabian Gulf is unreal , senseless , and Absurd name!!!

Arabian golf is true ;

golf is one play for Arabian Bedouin

Persian Gulf islands of Eternity belongs to the Iranians have been

ایران المؤسس للحضارة البشریة

الخلیج الفارسی والجزر فی الآخرة ینتمی الى ان الایرانیین قد

لا خلیج المجعول العربی! فقط خلیج البالكل الفارسی! انت فهمت؟

لا خلیج العربیة فی الكل الدنیا و الاخرة. ولاكن هنالك الخلیج الفارسی فی الشرق الاوسط. هذا الخلیج المبین.
                           الخلیج الفارسی 
'الخلیج الفارسی و هو أحد اقدم مراكز التجارة البحریة عبر مضیق هرمز للمحیط الهندی منذ 7 آلاف سنة وارتبط اسم الخلیج بالملاحة والتجارة و الحضاره ، ویرتبط ببحر عمان عن طریق مضیق هرمز الذی یؤدی لشمال غرب المحیط الهندی وتعد میاه الخلیج الفارسی غیر عمیقة نسبیاً، إذ یبلغ أقصى عمق فیها 360 قدماً. فمیاهه لا یرتفع بها الموج و رغم من ارتفاع درجة حرارته وارتفاع نسبة الرطوبة فی مناخه فنادرا ما یتعرض لعواصف أو دوامات هوائیة، فهو کان یوفر بیئة بحریة ملائمة و لذالک بداء و تطور الملاحة البحریة الابتداییة القدیمة من هذه السطح المائی.

التسمیة

تاریخیا عرف المسطح المائی الذی یقع إلى الشرق من شبه الجزیرة العربیة و إلى الغرب من إیران (فارس التاریخیة) باسم الخلیج الفارسی بما فی ذلك فی کل الخرائط و المخطوطات و مکتوبات العربیة ( اکثر من 300) التی شكلت المصادر الأساسیة للجغرافیین الأوروبیین فیما بعد، و استمر الخلیج معروفا باسم الخلیج الفارسی فی العالم العربی حتى عقد الستینیات ( 1960) عندما بدأت حركة القومیة العربیة التی زكاها جمال عبدالناصر فی مصر و الذی أطلق على الخلیج، اسم الخلیج العربی تقربا من عرب الخلیج و عداوتا للغرب و اسرائیل و تضامنا مع الرؤیة العروبیة و القومویة التی سادت فی تلك الفترة و مع هذا فقد استمر العالم كله و منظمات الدولیه کمنظمة الامم المتحده و منظمات غیر حکومیة یشیر إلى الخلیج باسمه الأصلی لان فی علم الجغرافیا لا مبرر لتسیس المسمیات. من نیارکوس 326 قبل میلاد و مورخ الرومانی بلینی (وصف خلیج الفارسی و الخلیج العربی (الاحمر حالیا) حتی کارستون نیبور 1875 اکثر من 80 رحاله عربیه و غربیه زارو الخلیج و کلهم سما ها فی کتبهم و مخطوطاتهم بالبحر الفارسی او الخلیج الفارسی و فی اواخر عهد سلطان العثمانی الاتراک سماها الخلیج البصره .

المصطلح الجغرافی « الخلیج الفارسی» فی الحقیقه تراث اسلامی عربی و تراث ثقافی انسانی .

منذ 600 قبل المیلاد حتی عام 1948 لقد سجلت مصطلح الخلیج الفارسی فی اکثر من 300 کتاب و اکثر من الف خارطه و منها خارطه العالم لابن حوقل و ادریسی و استخری و غیرها من المسلمین (الخرایط الذی یوجد اصلحها فی متاحف اوروبیه و عربیه ) وکما اعترف المفکر العربی عبد المنعم السعید فی الاهرام 23/12/2002 : و العمید الركن مجدی عمر عضو مجلس القیادة عن مصر فی مجله الاهرام رقم 219 یونیو۲/۶ 2001 و عبدالهادی التازی والمفکرون العرب الاخرون : » ان کل العرب و المسلمون کالشعوب الأخری منذ زمن بعید سمو الخلیج بالبحرالفارسی او الخلیج الفارسی وان كل الخرائط من العصور الیونانیه القدیمة وحتی تلك التی رسمها عرب، كانت كلها یوءکد ان الخلیج کان اسمه عند العرب 'الخلیج الفارسی' .

و للاول مرة رودریک اوون ممثل مخابرات ام 6 بریتانیا فی البحرین اطلق الاسم العربی علی الخلیج الفارسی فی عام 1957 و قلدوها القومویون من بعد ذالک .‏

ان تغییر الاسم التاریخی للخلیج الذی یعتبر تراث الاسلامی و عربی هو من موامرات استکباریه الذی یخدم الاستکبار و الاستعمار العالمی .

الخلیج الفارسی و بحر الفارسی مصطلح الاسلامی و کتب عئها مفسرون و مورخون الاسلامی الکبار فی تفسیر آیات : ( 1 ) ابراهیم : 32 - ( 2 ) النحل : 14 - 15 - ( 3 ) الفرقان : 53 - ( 4 ) النمل : 61 ( 5 ) فاطر : 12 - (6 ) الجاثیة : 12 - ( 7) الطور : 6 - (8 ) الرحمن : 19 - 24 - ( 9 ) الملك : 30 - (۱۰ ) الشورى : 22 - 25 - ( ۱۱) المرسلات .تاریخ

كان الخلیج الفارسی و البحر الأحمر من طرق التجارة الأساسیة لكثیر من الحركة التجاریة والتبادلات الحضاریة فیما بین الحضارات الكبری فی الشرق وكانت حضارة ما بین النهرین بین نهری دجلة والفرات قد قامت فی أقصى الشمال الغربی من الخلیج الفارسی وكانت میاه الخلیج فی العصور القدیمة أعمق كثیرا مما هی علیه الیوم، وبانحسار المیاه شیئاً فشیئاً ظهرت أرض خصبة غنیة بالرسوبیات، مما جعل المنطقة مصدر جذب للإستیطان وكانت منطقة الخلیج الفارسی ملتقی الحضارات والثقافات القدیمة . لأنها كانت تقع عبر التاریخ تقع بأقصى الهلال الخصیب .

وهو الأرض الخضراء التی تمتد من منطقة بأقصی شمال الخلیج مشَكلّة نصف دائرة حتى شمال غرب هذه المنطقة لتمتد إلى دلتا نهر النیل وفی منطقة سواحل شمالی للخلیج و بعض مناطق جنوبیه منها ، تم العثور على آثار تدل على وجود مستوطنات سكانیة یعود تاریخها إلى سبعة آلاف سنة. فی هذه المستوطنات تم اكتشاف قطع متمیزة من الفخار الأسود من منطقة عبید(مادة) بالعراق .مما یدل أن التجارة عبر مناطق الخلیج المختلفة كانت نشطة.

وكان أبناء وادی الرافدین وجیرانهم من الحضارات المختلفة یتاجرون عبر الخلیج و المحیط الهندی وبحر العرب منذ عصور قدیمة على الرغم من وفرة المنتجات الزراعیة فی منطقة الرافدین ظلوا بحاجة للحصول علی المعادن والخشب والحجارة. فانطلقوا بقواربهم عبر النهر لیصلوا لمیاه الخلیج بحثاً عن هذه الموارد عن طریق تجارة أكبر، ولقد ذكرت وثائق السومریین التاریخیة المكتوبة التی تعود إلى ثلاثة آلاف سنة ق.م.أنهم كانوا یصلون لمنطقة منطقة مکران Magan و منطقه (عمان= هومان= اومان) لجلب النحاس فی الجنوب الشرقی من شبه الجزیرة العربیة.

و منذ ألفی عام ق.م. وبعد حضارة {میجان} ورد اسم دلمون Dilmun} فی البحرین فی السجلات التاریخیة بوصفها مركز تبادل تجاری بین الرافدین ومیجان و ملوحة Meluhha؛ (إسم أطلقه الأكادیون على منطقة وادی السند) . وعثر هناك علی آثار تشتمل على أختام تشیر إلى المنطقة التی وردت منها البضائع.

ووصل ملاحین الخلیج الفارسی بقواربهم المجهزة ملاحیا إلى وادی السند, وكان الفرس و عیلامین یصنعون قواربهم من قصب (الغاب) . كما أن بحارة الفرس و مکران كانوا ایضا یسیطرون علی التجارة مابین الرافدین والهند عبر الخلیج الفارسی فی القرن الثالث ق.م. كذلك كان أهل دلمون على ساحل الخلیج والمدن القریبة من الساحل ک سیراف و آبلگوس فی سواحل الفارسی و كأم النارUmm al- Nar ودلما Dalmaعلى ساحل جنوبی ومما سهل التجارة شق طریق عام 3500ق.م. یمتد من شمال الخلیج لربطه بالبحر المتوسط. والسلع التجاریة التی كان الخلیجیون قدیما یتاجرون فیها منها الأعشاب والتوابل واللبان والمر والأقمشة والجواهر والأحجار الكریمة والسیرامیك والساج والأرز والمعادن كالنحاس، الذی كان یجلب من ،

و عرف الخلیج بوصفه مصدراً أساسیاً لتجارة اللؤلؤ .فقلة عمق میاه الخلیج مكَنت الغواصین من الوصول إلى عمق البحر لاستخراج محاره منذ أزمان بعیدة. وفی القرن السادس ق.م.انشأ الأخمینیون الفرس إمبراطوریتهم التی امتدت فی أوجها إلى جمیع أرجاء الشرق الأدنى، من وادی السند إلى لیبیا، وشمالاً حتى مقدونیا. و تمكنوا من السیطرة على جمیع الطرق التجاریة المؤدیة إلى البحر الأبیض المتوسط عبر البر والبحر و مضیق هرمز؛ و قام سردار الفارسی صد اسب بملاحه المحیط و منطقه سواحل شنقیط و موریتانیا حالیا انطلاقا من سواحل المصریه وقام ملوكهم بإعادة بناء الطریق من منطقة السوس Susa فی إیران إلى ساردیز Sardis بالقرب من أفسس وسمیرنا. وكان لاحتلال الرومان لمصر أثر كبیر فی منع الفرس من العمل وسطاء تجاریین حبث سیطر الرومان على طرق التجارة عبر البحر الأحمر وكانوا على درایة وكفاءة عالیتین فی مهارات الإبحار .

كما سیطروا على الطریق البحری المؤدی إلى الهند، وفی هذا الوقت من سیطرة الرومان، عملت كثیر من الحضارات فی آسیا وأفریقیا وأوروبا على إقامة علاقات حمیمة معهم. وبحلول القرن الأول المیلادی ظهرت إشارات ودلائل إلى وجود تجار فرس و عرب وهنود یقطنون مصر وأوروبا، كما ان هنالك دلائل أثریة لمستعمرات تجاریة رومانیة فی شبه القارة الهندیة. ولقد تم العثور على كمیات كبیرة من الزجاج الرومانی فی إدور ed-Dur فی إمارة أم القیوین. وعلى الرغم من سیطرة الرومان على طریق البحر الأحمر، إلا أن الطرق البحریة وطرق الخلیج كانت تحت سیطرة حضارة أخرى تمركزت فی جنوب غرب آسیا، ألا وهی الحضارة البارثیة Parthian التی ساهمت بشكل كبیر فی إثراء الحضارة الرومانیة، وهذا ما دفع الرومان إلى توسیع نطاق إمبراطوریتهم، لتمتد جنوباً فتغزو بلاد الرافدین وبلاد المشرق للسیطرة على جمیع الطرق التجاریة المؤدیة إلى البحر الأبیض المتوسط.

ولقد استمر الاتصال بالعالم الخارجی واتسع نطاقه، ففی سنة (166م) أرسل الإمبراطور الرومانی {ماركوس أوریلیوس Marcus Aurelius} من مستعمرته فی الخلیج مبعوثاً إلى الصین، وباكتشاف أسرار ریاح المحیط الهندی الموسمیة فی القرن الأول المیلادی تابع العرب ممارسة تجارتهم وقد شهدت القرون التالیة نزاعات بین أبناء المتوسط وحضارات جنوب غرب آسیا و ایران ، ومع ذلك استطاع عرب شبه الجزیرة العربیة أن یظلوا حیادیین إزاء النزاع القائم، وقد استمروا بالتجارة مرسلین قوافلهم وسفنهم إلى الموانئ، والمراكز التجاریة على الجانبین، ولقد ورد وصف للسفن التی كانوا یستخدمونها فی كتابات الكاتب البیزنطی {بروكوبیوس Procopius}، قال فیه: ( إن جمیع القوارب التی كانت تأتی من الهند على هذا البحر لم تكن كغیرها من القوارب، إذ إنه لم یتم طلیها بالقطران ولا بأیة مادة أخرى، بل كان یتم ربط ألواح الخشب ببعضها بعضاً بوساطة مسامیر حدیدیة كبیرة، تنفذ من لوح إلى آخر وكذلك یتم شد هذه الألواح بحبال لزیادة ترابطها).

ومن المحتمل أنها كانت تبنى بالطریقة نفسها منذ قرون بعیدة. ولقد تم العثور على قلادة قدیمة فی تل أبرق فی أم القیوین فی الإمارات یعود تاریخها إلى (300 ق.م) ویظهر علیها (رسم واضح یمثل قارباً بخلفیة مربعة ومقدمة متقوسة حادة وفوقه شراع، لقد تم اخیرا کشف سفینة بحریة فی ساحل سیراف بندر طاهری، یرجع الی عهد بارتیین الفرس .

مع مجیء الإسلام فی القرن السابع المیلادی، تغیرت ملامح الخلیج وكذلك المنطقة المجاورة بشكل كبیر، وابتداءً من هذه الحقبة أصبحت الدولة الإسلامیة تسیطر على الطرق التجاریة عبر الخلیج والبحر الأحمر، وعلى الطرق البریة عبر الأناضول.

وفی منتصف القرن الثامن المیلادی اتسعت الدولة الإسلامیة من جبال {بیرنیه Pyrenees فی شبه الجزیرة الأیبیریة وصولاً إلى نهر السند وخلال سبعمائة سنة تلت انتشر الإسلام غربًا وشرقًا وأصبح المحیط الهندی البحیرة الإسلامیة، ولقد سیطر التجار المسلمین على التجارة وعلى البضائع القادمة من الشرق وخاصة التوابل، لقد کان البحارة الخلیج الفارسی أكثر علماً بجغرافیا العالم، وصاروا قادرین على تقدیم خرائط أكثر دقة لوصف العالم المعروف آنذاك ککتاب بزرگ ابن شهریار رامهرمزی و و ابن ماجد و غیرها ، وكانوا ینقلون معهم فی رحلاتهم الجغرافیین والرحالة، وهم بدورهم سجلوا ملاحظاتهم ووصفهم للأماكن التی قاموا بزیارتها و منها سواحل الفارسی و مدن سیراف و غیرها و سواحل عربی و مدن قطیف و غیرها وبقی الوضع على ما هو علیه حتى القرن الخامس عشر المیلادی، حین أبحر { فاسكو دی جاما Vasco De Gama} حول أفریقیا فاتحاً بذلك طریقاً تجاریاً جدیداً للممالك الأوروبیة، لیدخل البحارة المسلمین فی منافسة مع البحارة الأوروبیین وباتساع نشاطاتهم التجاریة،

وفی القرن العاشر المیلادی كتب أحد الرحالة البغدادیین وهو ابن حوقل واصفاً الخلیج الفارسی أن میاهه صافیة تشف عما تحتها، وانه یمكن للمرء أن یرى الحجارة البیضاء فی القعر، ولقد ذكر كذلك انه كان هناك الكثیر من اللؤلؤ والمرجان وكذلك كان هناك الكثیر من الجزر التی یقطنها الناس. ولقد قدم جغرافی آخر، وهو المقدسی وصفاً للبحارة الذین كان یرتحل معهم حول سواحل الفارسیة و شبه الجزیرة العربیة ( كنت قد رحلت بصحبة رجال ولدوا وترعرعوا فی البحر،

وكان لدیهم كامل المعرفة عنه وعن مراسیه وعن ریاحه وجزره، ولقد أمطرتهم بعدد كبیر من الأسئلة عن البحر وخصائصه الطبیعیة وحدوده، ولقد رأیت لدیهم أدلة بحریة یقومون بدراستها ومراجعتها، متبعین إرشاداتها بثقة وحماس). وربما یكون ابن بطوطة الرحالة المغربی المولود فی طنجة، أكثر الرحالة شهرة وأكثرهم ترحلاً، وقد استطاع فی رحلاته ما بین 1325-1353م أن یترحل عبر مساحة كبیرة وصلت إلى (75000 میل) ووصل إلى أبعد ما یمكن فی ذلك الوقت حیث الصین. وفی أحد كتاباته یصف رحلة عبر الخلیج الفارسی وسواحل شبه الجزیرة العربیة بقوله: ( أبحرنا من {قلوة Kulwa } إلى ظفار فی ساحل البحر الفارسی ، حیث كانت الخیول الأصیلة تصدر من هناك إلى الهند، وهذا السفر استغرقنا شهراً وكان مصحوباً بریح محببة). وعن طریق عدد هائل من القوارب تبحر فی المحیط الهندی كان العرب یلتقون بأقرانهم من التجار الهنود وتجار (مالی) والصین، وكانوا یتبادلون نظاماً تجاریاً ثقافیاً فی أغلب الأحیان كان یخلو من النزاعات وبذلك تم توطید الاتصال بین هذه الثقافات. وقد أبحر التجار الخلیج الفارسی بشكل منتظم إلى الصین وفی بدایة القرن الخامس عشر أرسل الصینیون أساطیلهم التجاریة فی رحلات بحریة متعددة، شملت الخلیج الفارسی وإفریقیا الشرقی


یا متجس عرصة الثلاثین الدجاجة لیست جولانجهك تذهب عرضك و یقیم الزحمة لنا

زننده ترین حیواناتی که من تا کنون دیده ام چاپلوسانند، آنها از دوست داشتن سر در نمی آورند و فقط تقلید عاشق شدن را می کنند                                (زرتشت) 

عکس های بسیار قدیمی از خلیج پارس در ادامه مطلب
BHW
یکشنبه 27 فروردین 1396 06:19 ب.ظ
I blog quite often and I seriously appreciate your content.

The article has really peaked my interest.
I am going to book mark your blog and keep checking for new
information about once a week. I opted in for your RSS feed too.
سیف
چهارشنبه 14 اسفند 1392 10:31 ب.ظ
خلیج نه فارس ونه عرب خلیج غرب
پاسخ شاهین مازندرانی : beband dahaneto
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر